Základná škola

Zmluva

Mandátna zmluva uzavretá s ust.§566a nasl.Obchod.zák.

Identifikácia

Číslo zmluvy: 15/2019

Názov objednávateľa: Základná škola

Adresa objednávateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO objednávateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Radovan Vašaš

Adresa dodávateľa: Školská 10/9, Toporec

IČO dodávateľa: 1071610628

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vykonanie údržby a bežných opráv budovy školy a prístavby, zabezpečenie vykurovania budovy školy a telocvične.

Zmluvná cena: 317.50 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.08.2019

Datum zverejnenia: 03.09.2019

Dokumenty Pdf č.15 mandatna-zmluva-r.-vasas.pdf ( veľkosť: 84,9 KB, aktualizované: Utorok 03. September 2019 11:55 )