Základná škola

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.03.2020 Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri uskutočňovaní praktickej výučby študenta
06/2020
0.00 € s DPH Základná škola Prešovská univerzita v Prešove 09.03.2020
09.03.2020 Poskytovanie verejných služieb - pevná linka
05/2020
0.00 € s DPH Základná škola Slovak Telecom 09.03.2020
13.02.2020 Prenájom telocvične
04/2020
6.00 €/hod s DPH Maroš Pompa Základná škola 13.02.2020
12.02.2020 Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
03/2020
0.00 € s DPH Základná škola SPP Bratislava 06.02.2020
29.01.2020 Kolektívna zmluva medzi ZŠ a ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Toporec
02/2020
0.00 € s DPH Základná škola ZO OZ pri ZŠ Toporec 27.01.2020
20.01.2020 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní právnych služieb advokátom klientovi
01/2020
50.00 €/mesiac s DPH Základná škola JUDr.Mária Dideková, advokátka 20.01.2020
09.12.2019 Prenájom telocvične
22/2019
0.00 € s DPH Albin Fischer - klub dôchodcov Základná škola 09.12.2019
05.12.2019 Prenájom telocvične
20/2019
12.00 €/hod s DPH MŠK Podolínec Základná škola 02.12.2019
05.12.2019 Prenájom telocvične
21/2019
6.00 €/hod s DPH Marta Čepišáková Základná škola 04.12.2019
13.11.2019 Prenájom telocvične
19/2019
0.00 € s DPH Obecný futbalový klub Toporec, Jozef Habiňák Základná škola 01.11.2019
24.10.2019 Uskutočniť koncert "Tváre hudby".
18/2019
300.00 € s DPH Základná škola Šušľavá mušľa o.z. 23.10.2019
14.10.2019 Prenájom telocvične
17/2019
6.00 €/hod s DPH Tomáš Zavadský Základná škola 14.10.2019
05.09.2019 Nájom telocvične
16/2019
6.00 €/hod s DPH Jozef Habiňák Základná škola 04.09.2019
03.09.2019 Predmetom zmluvy je vykonanie údržby a bežných opráv budovy školy a prístavby, zabezpečenie vykurovania budovy školy a telocvične.
15/2019
317.50 €/mesiac s DPH Základná škola Radovan Vašaš 30.08.2019
25.04.2019 Úprava zmluv.podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí vecného plnenia na podporu projektu "Svetový deň stolného tenisu2019"
14/2019
0.00 € s DPH Základná škola OZ, Slovenský stolnotenisový zväz 22.03.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 44.
« Predchádzajúca 1 3