Základná škola

Zmluva

Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy

Identifikácia

Číslo zmluvy: 8/2019

Názov objednávateľa: Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Adresa objednávateľa: Červený Kláštor č.63

IČO objednávateľa: 42288551

Názov dodávateľa: Základná škola

Adresa dodávateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO dodávateľa: 36158950

Predmet zmluvy: Nájom za užívanie tried a iných priestorov školy.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.03.2019

Datum zverejnenia: 28.03.2019

Dokumenty Pdf č.8 Zmluva-o-bud.-náj.-zmluve-Toporec.pdf ( veľkosť: 235,6 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Marec 2019 06:45 )