Základná škola

Objednávka

Objednávka programu aSc Agendy komplet.

Identifikácia

Číslo objednávky: 24/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola

Adresa objednávateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO objednávateľa: 36158950

Názov dodávateľa: aSc, s.r.o

Adresa dodávateľa: Svoradova, Bratislava

IČO dodávateľa: 31361161

Predmet objednávky: Objednávka programu aSc Agendy komplet.

Cena objednávky: 399.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Eva Kubovová ( tajomník školy )

Dátumy

Dátum objednania: 20.06.2019

Datum zverejnenia: 20.06.2019

Dokumenty