Základná škola

Objednávka

Revízia tlakových nádob

Identifikácia

Číslo objednávky: 23/2019

Názov zmluvy: Rámcová zmluva na dodávku služieb-revízií, kontrol a prehliadok

Názov objednávateľa: Základná škola

Adresa objednávateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO objednávateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Tatrahasil

Adresa dodávateľa: Letná, Poprad

IČO dodávateľa: 3287714

Predmet objednávky: Revízia tlakových nádob

Cena objednávky: 441.68 € s DPH

Objednávku vystavil: Eva Kubovová ( tajomník školy )

Dátumy

Dátum objednania: 12.06.2019

Datum zverejnenia: 18.06.2019

Dokumenty